Home

Rodebo Advies
Over mij
Opdrachten
Referenties
Curriculum Vitae
Curriculum Vitae

Werkervaring

 • Januari 2012 – 31 december 2012: Gemeente Oostflakkee: Projectleider bestemmingplan Buitengebied Oostflakkee: Begeleiding van de integrale herziening bestemmingsplan Landelijk gebied Oostflakkee, beoordelen inspraakreacties, zienswijzen en advisering B&W en raad. Behandeling principeverzoeken en uitgebreide Wabo-procedure
 • Januari 2011 – 31 december 2012: Gemeente Oostflakkee:  Juridisch beleidsmedewerker handhaving en zo nodig ondersteuning BW: het wegwerken van achterstanden in handhavingdossiers en ondersteunen bij juridische toetsing bouwaanvragen.
 • November 2010 – januari 2012: Gemeente Middelharnis: Juridisch beleidsmedewerker handhaving; wegwerken van achterstanden in handhavingzaken RO-BWT
 • Oktober 2009 – november 2010: gemeente Sluis: Handhavingjurist; behandeling van complexe handhavingdossiers en actualiseren handhavingbeleid i.v.m. Wabo
 • Juli 2009 – oktober 2009: Gemeente Rotterdam, Dienst SoZaWe werkplein Alexander: Teamchef Handhaving. Opdracht bestaat uit het leiding van het team Handhaving (17 medewerkers), opzetten en begeleiden van een projectteam voor wegwerken van achterstand in aanvragen (EU/BU), analyseren van bestaande werkprocessen en aanzet geven voor verbeteringen daarin van teams binnen domein Inkomen.
 • Mei 2009 – juli 2009: Gemeente Sluis: Behandeling complexe handhavingdossiers.
 • Januari 2009 – juni 2009: startactiviteiten als zzp-er;
 • 2005 – januari 2009: Gemeente Sluis, hoofd afdeling Ontwikkeling.

Takenpakket van de afdeling: beleidsontwikkeling op het terrein van planologie, volkshuisvesting, milieu, monumenten en archeologie, verkeer en parkeren, handhaving, juridische zaken (APV en bijzondere wetten), uitvoeren handhavingsbeleid.

Werkzaamheden: dagelijkse leiding van de afdeling (26 medewerkers), waarnemend hoofd van de sector Publiek, voeren van ontwikkelgesprekken en beoordelingsgesprekken, vertegenwoordigen van de gemeente in verschillende lokale, regionale en provinciale overlegstructuren, vertegenwoordigen van de sector in de raadscommissie Ruimte.

 • 2003 – 2005: Gemeente Sluis: hoofd afdeling Juridische zaken en handhaving.

Takenpakket van de afdeling: Beleidsontwikkeling op terrein van handhaving, juridische zaken (APV en bijzondere wetten), vergunningverlening APV en bijzondere wetten, uitvoering handhavingsbeleid.

Werkzaamheden: dagelijkse leiding van de afdeling (21 medewerkers), voeren van ontwikkelgesprekken en beoordelingsgesprekken, vertegenwoordigen van de gemeente in verschillende lokale, regionale en provinciale overlegstructuren.

 • 1993 – 2003: Gemeente Oostburg: hoofd afdeling Sociale Zaken.

Takenpakket van de afdeling: Verstrekken van uitkeringen op grond van de ABW ca, het voeren van de financiële administratie ABW ca, bezwaar- en beroepprocedures ABW ca, beleidsontwikkeling en implementatie op het terrein van bijzondere bijstand, re-integratie, verhaal, terugvordering,

Werkzaamheden: dagelijkse leiding van de afdeling (18 medewerkers), het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, beleidsontwikkeling, juridische procedures, vertegenwoordiging van de gemeente in lokale, regionale en provinciale overlegstructuren, secretaris van de raadscommissie.

 • 1985 – 1993: Gemeente Medemblik: Medewerker afdeling Burgerzaken.

Werkzaamheden: voeren van de administratie ABW ca, uitvoeren verhaal en terugvordering, bezwaar- en beroepprocedures, verstrekken uitkeringen op grond van BZ/IOAZ, regeling Gemeentegarantie, IHS, secretariaat commissie BZ en RWW.

 • 1982 – 1995: Gemeente Genemuiden: Medewerker afdeling Welzijn

Werkzaamheden: voeren van de uitkeringsadministratie, uitvoeren subsidieverordening, uitvoeren vergoedingen op grond van de Kleuter- en Lageronderwijswetten, leerplichtambtenaar.

 • 1976 – 1982: Mossel en Versteege: Verkoper

Werkzaamheden: het verkopen van muziekinstrumenten, het voeren van de filiaaladministratie, inkoop.


Opleidingen/Cursussen:

Sinds 2002: volgt academische studie Nederlands recht (via OU)

1992: Hogere Bestuursdienstopleiding (algemeen deel)

1985: Financieel bestuursambtenaar

1983: Moderne bedrijfsadministratie

1976: Hogere zeevaartschool (opleiding radio-officier)

 Terugvordering (BAZN)

Alimentatierekenen (VU)

Diverse managementcursussen

Leergang strategie en visie (BAZN)

Projectmatig werken
 

Maatschappelijke activiteiten:

1970 – 1996: dirigent van verschillende jongerenkoren

1979 – heden: bestuurlijk actief in de protestantse kerk. Momenteel  plaatselijk (lid kerkenraad) en provinciaal (scriba van het college van visitatoren Noord-Brabant en Limburg)

1982 – 1985: kerkorganist

1987 – 1992: vrijwilliger chauffeur op de ambulance

1987 – 1991: secretaris schoolbestuur

1988 – 2011: begeleiding vluchtelingengezinnen
 

Overige

Daarnaast doe ik veel aan sport, zowel individueel (fietsen, skeeleren, schaatsen, surfen) als in teamverband (volleybal), ik lees graag en ben bezig met stamboomonderzoek. 

HomeContact