Home

Rodebo Advies
Over mij
Opdrachten
Referenties
Curriculum Vitae
Opdrachten

Januari 2012 - 31 december 2012

Projectleider bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee.
Begeleiding van de integrale herziening bestemmingsplan Landelijk gebied Oostflakkee. Beoordelen inspraakacties, zienswijzen en advisering B&W raad. Behandeling principe- verzoeken en uitgebreide Wabo-procedure.


Januari 2011 - 31 december 2012

Juridisch beleidsmedewerker handhaving en zo nodig ondersteuning van BW. Het wegwerken van achterstanden in handhavingsdossiers en ondersteunen bij juridische toetsing bouwaanvragen.
 November 2010 - januari 2012

Juridisch beleidsmedewerker handhaving. Wegwerken van achterstanden in handhavingzaken RO-BWT.

Juli - oktober 2009

Teamchef Handhaving, Dienst SoZaWe werkplein Alexander.
Leiden van het team Handhaving (17 medewerkers) en opzetten en begeleiden van een projectteam voor wegwerken van achterstand in aanvragen (EU/BU).

Analyseren van bestaande werkprocessen en aanzet geven voor verbeteringen daarin van teams binnen domein Inkomen.


Mei - juli 2009
Oktober 2009 - november 2010

Handhavingsjurist: behandeling van complexe handhavingsdossiers en actualiseren handhavingsbeleid i.v.m. Wabo

 

HomeContact